Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 31. toukokuuta 2017 - Bryssel

11. Käsittelyjärjestys

Toukokuun II 2017 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 605.461/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Keskiviikko

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien tuella, että komission julkilausuma EU:n perusoikeusviraston monivuotisesta toimintakehyksestä 2018–2022 (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 27) muutetaan komission ja neuvoston julkilausumiksi.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

Torstai

Puhemies ilmoitti, että Heidi Hautalan mietinnöstä Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämisestä (A8-0203/2017) äänestetään torstain 1. kesäkuuta 2017 äänestyksissä.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö