Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela

11. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w drugiej sesji majowej 2017 r. (PE 605.461/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Środa

Przewodniczący, w porozumieniu z grupami politycznymi, zaproponował zmianę oświadczenia Komisji w sprawie wieloletnich ram prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (PDOJ, pkt 27) na oświadczenia Komisji i Rady.

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

Czwartek

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Heidi Hautali w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa (A8-0203/2017) zostanie poddane pod głosowanie podczas tury głosowań w dniu następnym, tj. w czwartek 1 czerwca 2017 r.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności