Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna maj II 2017 (PE 605.461/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Onsdag

Talmannen föreslog, med stöd från de politiska grupperna, att man skulle ändra uttalande av kommissionen om Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (punkt 27 i PDOJ) till uttalanden av kommissionen och rådet.

Parlamentet godkände detta förslag.

Torsdag

Talmannen meddelade att betänkandet av Heidi Hautala om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet(A8-0203/2017) skulle gå till omröstning under torsdagens omröstning, dvs. den 1 juni 2017.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy