Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 31. maj 2017 - Bruxelles

12. Afgørelse om mobilitetspakken (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Afgørelse om mobilitetspakken (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, og Ismail Ertug for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Markus Pieper, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt og Maria Grapini.

Talere: Violeta Bulc og Maroš Šefčovič.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik