Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 31. toukokuuta 2017 - Bryssel

12. Liikkuvuuspaketista tehty päätös (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Liikkuvuuspaketista tehty päätös (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Violeta Bulc (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta ja Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Markus Pieper, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Maroš Šefčovič.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö