Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 31., Szerda - Brüsszel

12. A mobilitási csomagról elfogadott határozat (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A mobilitási csomagról elfogadott határozat (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Deli Andor, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel és Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt és Maria Grapini.

Felszólal: Violeta Bulc és Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat