Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 31 d. - Briuselis

12. Priimtas sprendimas dėl judumo dokumentų paketo (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl judumo dokumentų paketo (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, ir Ismail Ertug S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Markus Pieper (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika