Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 31. maijs - Brisele

12. Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz mobilitātes tiesību aktu paketi (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz mobilitātes tiesību aktu paketi (2017/2606(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā un Ismail Ertug S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Markus Pieper, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel un Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt un Maria Grapini.

Uzstājās Violeta Bulc un Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika