Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela

12. Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego mobilności (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego mobilności (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE i Ismail Ertug w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Markus Pieper, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt i Maria Grapini.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności