Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 31. maj 2017 - Bruselj

12. Sprejeti sklep o svežnju o mobilnosti (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o svežnju o mobilnosti (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Violeta Bulc (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorila sta Wim van de Camp v imenu skupine PPE, in Ismail Ertug v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt in Maria Grapini.

Govorila sta Violeta Bulc in Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov