Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0387/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел

13. Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (2017/2586(RSP))

Председателят уточни причините за присъствието на Matti Maasikas (Естония) като действащ председател на Съвета, на мястото на представител на настоящото малтийско председателство.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Olaf Stuger, от името на групата ENF, и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Goerens, и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Илхан Кючюк, Julie Ward, Eleftherios Synadinos и Maria Grapini.

Изказаха се: Neven Mimica и Matti Maasikas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Goerens, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao и Rosa D’Amato, от името на групата EFDD, относно съвместното изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“ (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser и Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно съвместното изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“ (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 1.6.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност