Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B8-0387/2017

Forhandlinger :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 31. maj 2017 - Bruxelles

13. Den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (2017/2586(RSP))

Formanden præciserede, hvorfor Matti Maasikas (Estland) var til stede som Rådets formand i stedet for en repræsentant fra det aktuelle maltesiske formandskab.

Matti Maasikas (Rådets formand) og Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Eleni Theocharous for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Goerens, og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos og Maria Grapini.

Talere: Neven Mimica og Matti Maasikas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Goerens, for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos og Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch, Heidi Hautala og Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao og Rosa D’Amato, for EFDD-Gruppen, om en fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser og Linda McAvan, for DEVE, om en fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 1.6.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik