Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2586(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0387/2017

Keskustelut :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Äänestykset :

PV 01/06/2017 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 31. toukokuuta 2017 - Bryssel

13. Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme (2017/2586(RSP))

Puhemies täsmensi, miksi Matti Maasikas (Viro) on paikalla neuvoston puheenjohtajana puheenjohtajavaltion Maltan edustajan sijasta.

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Maria Grapini, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Goerens, ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Matti Maasikas.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch, Heidi Hautala ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao ja Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteisestä julkilausumasta ”Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme” (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017)

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser ja Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteisestä julkilausumasta ”Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme” (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.6.2017, kohta 7.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö