Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2586(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B8-0387/2017

Debatai :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 31 d. - Briuselis

13. Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP))

Pirmininkė patikslino, kodėl posėdyje dalyvauja Matti Maasikas (Estija) kaip einantis Tarybos pirmininko pareigas vietoj šiuo metu Tarybai pirmininkaujančios Maltos atstovo.

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu (nesutiko, kad Maria Grapini pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Goerens, ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Matti Maasikas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Goerens, ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao ir Rosa D’Amato, EFDD frakcijos vardu, dėl Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser irLinda McAvan, DEVE komiteto vardu, dėl Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.10 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika