Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2586(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0387/2017

Debaty :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela

13. Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (2017/2586(RSP))

Przewodnicząca wyjaśniła obecność Mattiego Maasikasa (Estonia) jako urzędującego przewodniczącego Rady, zamiast przedstawiciela obecnej prezydencji maltańskiej.

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charles'a Goerensa, i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos i Maria Grapini.

Głos zabrali: Neven Mimica i Matti Maasikas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Goerens, w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Rosa D’Amato, w imieniu grupy EFDD, w sprawie wspólnego oświadczenia Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotyczącego nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser i Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie wspólnego oświadczenia Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotyczącego nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 1.6.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności