Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2586(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0387/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

13. Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (2017/2586(RSP))

Talmannen förtydligade varför Matti Maasikas (Estland) var närvarande som rådets tjänstgörande ordförande i stället för en företrädare för det nuvarande malteiska ordförandeskapet.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Olaf Stuger för ENF-gruppen, och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Goerens; Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos och Maria Grapini.

Talare: Neven Mimica och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Goerens, för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch, Heidi Hautala och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao och Rosa D’Amato, för EFDD-gruppen, om en gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser och Linda McAvan, för utskottet DEVE, om en gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 1.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy