Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2594(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000032/2017 (B8-0312/2017)

Keskustelut :

PV 31/05/2017 - 14
CRE 31/05/2017 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 31. toukokuuta 2017 - Bryssel

14. Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000032/2017) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000033/2017) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000034/2017) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja): Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom esitteli kysymykset.

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0312/2017.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymyksiin B8-0313/2017 ja B8-0314/2017.

Puheenvuorot: Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică ja Lefteris Christoforou.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Ana Gomes ja Željana Zovko.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Matti Maasikas.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta selviytymiskyvystä EU:n ulkoisten toimien strategisena prioriteettina (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.6.2017, kohta 7.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö