Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2594(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000032/2017 (B8-0312/2017)

Debatten :

PV 31/05/2017 - 14
CRE 31/05/2017 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 31 mei 2017 - Brussel

14. Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000032/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000033/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000034/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid): Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom licht de vragen toe.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0312/2017.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen B8-0313/2017 en B8-0314/2017.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică en Lefteris Christoforou.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Matti Maasikas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 1.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid