Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2594(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000032/2017 (B8-0312/2017)

Debatter :

PV 31/05/2017 - 14
CRE 31/05/2017 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

14. Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000032/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000033/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000034/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom utvecklade frågorna.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0312/2017.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna B8-0313/2017 och B8-0314/2017.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică och Lefteris Christoforou.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Ana Gomes och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini och João Ferreira.

Talare: Věra Jourová och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 1.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy