Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2692(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0383/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0243

Протокол
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел

15. Борба с антисемитизма (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба с антисемитизма (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (Действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga и Ulrike Trebesius.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou и Evelyne Gebhardt.

Изказаха се: Věra Jourová и Matti Maasikas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberta Metsola и Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, относно борбата срещу антисемитизма (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck и Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken и Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, относно борбата срещу антисемитизма (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 1.6.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност