Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2692(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0383/2017

Debatten :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Stemmingen :

PV 01/06/2017 - 7.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0243

Notulen
Woensdag 31 mei 2017 - Brussel

15. Bestrijding van antisemitisme (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bestrijding van antisemitisme (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga en Ulrike Trebesius.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou en Evelyne Gebhardt.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Matti Maasikas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberta Metsola en Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, over de bestrijding van antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck en Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken en Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, over bestrijding van antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 1.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid