Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2692(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0383/2017

Debaty :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0243

Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela

15. Zwalczanie antysemityzmu (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie antysemityzmu (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga i Ulrike Trebesius.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou i Evelyne Gebhardt.

Głos zabrali: Věra Jourová i Matti Maasikas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberta Metsola i Heinz K. Becker, w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon i Viorica Dăncilă, w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE, w sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck i Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken i Eva Joly, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 1.6.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności