Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2692(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0383/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0243

Zápisnica
Streda, 31. mája 2017 - Brusel

15. Boj proti antisemitizmu (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Boj proti antisemitizmu (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga a Ulrike Trebesius.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou a Evelyne Gebhardt.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Matti Maasikas.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberta Metsola a Heinz K. Becker, v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon a Viorica Dăncilă, v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, o boji proti antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck a Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken a Eva Joly, v mene skupiny Verts/ALE, o boji proti antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 1.6.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia