Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0383/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0243

Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

15. Bekämpning av antisemitism (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga och Ulrike Trebesius.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou och Evelyne Gebhardt.

Talare: Věra Jourová och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola och Heinz K. Becker, för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon och Viorica Dăncilă, för S&D-gruppen, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck och Malin Björk, för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken och Eva Joly, för Verts/ALE-gruppen, om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 1.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy