Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0308(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0193/2017

Внесени текстове :

A8-0193/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Обяснение на вота
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Протокол
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел

16. Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския съюз и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski (докладчик по становището на комисията AGRI), Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand и Joachim Schuster.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bronis Ropė.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Jarosław Wałęsa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 1.6.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност