Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0308(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0193/2017

Indgivne tekster :

A8-0193/2017

Forhandlinger :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Stemmeforklaringer
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Protokol
Onsdag den 31. maj 2017 - Bruxelles

16. Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Czesław Adam Siekierski (ordfører for udtalelse fra AGRI), Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand og Joachim Schuster.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bronis Ropė.

Talere: Cecilia Malmström og Jarosław Wałęsa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 1.6.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik