Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0308(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0193/2017

Teksty złożone :

A8-0193/2017

Debaty :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela

16. Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Czesław Adam Siekierski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand i Joachim Schuster.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bronis Ropė.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Jarosław Wałęsa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 1.6.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności