Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0308(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2017

Ingivna texter :

A8-0193/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Röstförklaringar
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

16. Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Czesław Adam Siekierski (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand och Joachim Schuster.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bronis Ropė.

Talare: Cecilia Malmström och Jarosław Wałęsa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 1.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy