Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 31 mei 2017 - Brussel

17. Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, en Bernd Lange.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sajjad Karim, Bronis Ropė en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid