Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 31. mája 2017 - Brusel

17. Srí Lanka VSP+ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Srí Lanka VSP+ (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD a Bernd Lange.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sajjad Karim, Bronis Ropė a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia