Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0204(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0177/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0238

Протокол
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел

18. Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. *** - Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 – 2022 г. [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Изявления на Съвета и на Комисията: Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar представи препоръката.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Nagy, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton и Milan Zver.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Věra Jourová, Matti Maasikas и Angelika Mlinar.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   József Nagy, Roberta Metsola, от името на групата PPE, Soraya Post и Birgit Sippel, от името на групата S&D, Angelika Mlinar и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly и Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, относно многогодишната рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 — 2022 г. (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 1.6.2017 г и точка 7.8 от протокола от 1.6.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност