Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0204(APP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0177/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Hlasování :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0238

Zápis
Středa, 31. května 2017 - Brusel

18. Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 *** – Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Prohlášení Rady a Komise: Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar uvedla doporučení.

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: József Nagy za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton a Milan Zver.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Věra Jourová, Matti Maasikas a Angelika Mlinar.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   József Nagy, Roberta Metsola za skupinu PPE, Soraya Post a Birgit Sippel za skupinu S&D, Angelika Mlinar a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogono, za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly a Pascal Durand za skupinu Verts/ALE o víceletém rámci pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 1.6.2017 a bod 7.8 zápisu ze dne 1.6.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí