Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0204(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0177/2017

Arutelud :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Hääletused :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0238

Protokoll
Kolmapäev, 31. mai 2017 - Brüssel

18. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 *** - Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar tutvustas soovitust.

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Nagy fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton ja Milan Zver.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová, Matti Maasikas ja Angelika Mlinar.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   József Nagy, Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post ja Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly ja Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastase raamistiku kohta aastateks 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2017 protokollipunkt 7.7 ja 1.6.2017 protokollipunkt 7.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika