Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0204(APP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0177/2017

Debatten :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Stemmingen :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0238

Notulen
Woensdag 31 mei 2017 - Brussel

18. Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** - Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar licht de aanbeveling toe.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Nagy, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton en Milan Zver.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Matti Maasikas en Angelika Mlinar.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   József Nagy, Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Soraya Post en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Angelika Mlinar en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, over het meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 1.6.2017 en punt 7.8 van de notulen van 1.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid