Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0204(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0177/2017

Debaty :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0238

Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela

18. Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 *** - Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar przedstawiła zalecenie.

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: József Nagy w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton i Milan Zver.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Věra Jourová, Matti Maasikas i Angelika Mlinar.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   József Nagy, Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Soraya Post i Birgit Sippel, w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly i Pascal Durand, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 1.6.2017 i pkt 7.8 protokołu z dnia 1.6.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności