Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0204(APP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0177/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0238

Zápisnica
Streda, 31. mája 2017 - Brusel

18. Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 *** - Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar uviedla odporúčanie.

Matti Maasikas (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Nagy v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton a Milan Zver.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová, Matti Maasikas a Angelika Mlinar.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   József Nagy, Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Soraya Post a Birgit Sippel, v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly a Pascal Durand, v mene skupiny Verts/ALE, o viacročnom rámci pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 1.6.2017 a bod 7.8 zápisnice zo dňa 1.6.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia