Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2653(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000031/2017 (B8-0311/2017)

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 19
CRE 31/05/2017 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел

19. Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000031/2017) зададен от Linnéa Engström, от името на комисията PECH, към Комисията: Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Океанска конференция на ООН) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Karmenu Vella.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Alain Cadec, от името на комисията PECH, относно Конференцията на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН за океаните) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 1.6.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност