Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2653(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000031/2017 (B8-0311/2017)

Debatten :

PV 31/05/2017 - 19
CRE 31/05/2017 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 31 mei 2017 - Brussel

19. VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000031/2017) van Linnéa Engström, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de implementatie van SDG 14 (VN-Oceaanconferentie) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen en José Inácio Faria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Alain Cadec, namens de Commissie PECH, over de VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van SDG 14 (VN-Oceaanconferentie) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 1.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid