Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2271(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0183/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0240

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες

20. Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας [2016/2271(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Έκθεση σχετικά με τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G [2016/2305(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0184/2017)

Οι Reinhard Bütikofer και Michał Boni παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marju Lauristin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Antonio López-Istúriz White (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Pavel Telička (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Kosma Złotowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Pavel Telička σχετικά με τη διεξαγωγή της συνόδου, Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Silvia Costa (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, João Ferreira και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer και Michał Boni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017 και σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου