Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2271(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0183/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0240

Zápisnica
Streda, 31. mája 2017 - Brusel

20. Digitalizácia európskeho priemyslu – Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (rozprava)
CRE

Správa o digitalizácii európskeho priemyslu [2016/2271(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Správa o pripojení na internet pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G [2016/2305(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer a Michał Boni uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marju Lauristin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Antonio López-Istúriz White (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Nicola Danti (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Pavel Telička (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Kosma Złotowski (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Pavel Telička k priebehu rokovania, Angel Dzhambazki (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Silvia Costa (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Massimiliano Salini v mene skupiny PPE, Victor Negrescu v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer a Michał Boni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 1.6.2017 a bod 7.3 zápisnice zo dňa 1.6.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia