Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2271(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0183/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0240

Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

20. Digitalisering av den europeiska industrin - Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (debatt)
CRE

Betänkande om digitalisering av den europeiska industrin [2016/2271(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Betänkande om internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G [2016/2305(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer och Michał Boni redogjorde för betänkandena.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Marju Lauristin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Antonio López-Istúriz White (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Kosma Złotowski (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Pavel Telička yttrade sig om genomförandet av sammanträdet; Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Silvia Costa (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Victor Negrescu för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira och Csaba Sógor.

Talare: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer och Michał Boni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 1.6.2017 och punkt 7.3 i protokollet av den 1.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy