Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες

21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
CRE

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson και Victor Negrescu.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου