Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите
 6.Внесени документи
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Ред на работа
 12.Прието решение относно пакета за мобилност (разискване)
 13.Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (разискване)
 14.Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (разискване)
 15.Борба с антисемитизма (разискване)
 16.Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I (разискване)
 17.ОСП+ за Шри Ланка (разискване)
 18.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. *** - Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (разискване)
 19.Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (разискване)
 20.Цифровизация на европейската промишленост - Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (168 kb) Списък на присъствалите (53 kb) 
 
Протокол (76 kb) Списък на присъствалите (11 kb) 
 
Протокол (260 kb) Списък на присъствалите (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност