Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Απόφαση που ελήφθη σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
 13.Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (συζήτηση)
 14.Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I (συζήτηση)
 17.ΣΓΠ + για τη Σρι Λάνκα (συζήτηση)
 18.Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 *** - Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (συζήτηση)
 19.Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (συζήτηση)
 20.Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (170 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (79 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (259 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου