Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 31. mai 2017 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendikomisjonide koosseis
 6.Esitatud dokumendid
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Tööplaan
 12.Otsus liikuvuse paketi kohta (arutelu)
 13.Euroopa uus arengukonsensus „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ (arutelu)
 14.Vastupidavus kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (arutelu)
 15.Antisemitismi vastu võitlemine (arutelu)
 16.Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I (arutelu)
 17.Sri Lanka GSP+ (arutelu)
 18.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 *** - Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (arutelu)
 19.ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents) (arutelu)
 20.Euroopa tööstuse digiteerimine - Internetiühendus majanduskasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (145 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb) 
 
Protokoll (72 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) 
 
Protokoll (234 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika