Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 31 mei 2017 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies
 6.Ingekomen stukken
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Goedgekeurd besluit over het pakket inzake mobiliteit (debat)
 13.De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (debat)
 14.Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (debat)
 15.Bestrijding van antisemitisme (debat)
 16.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (debat)
 17.Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (debat)
 18.Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** - Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (debat)
 19.VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (debat)
 20.De digitalisering van de Europese industrie - Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (148 kb) Presentielijst (53 kb) 
 
Notulen (72 kb) Presentielijst (11 kb) 
 
Notulen (242 kb) Presentielijst (61 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid