Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 31. mája 2017 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Program práce
 12.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení v oblasti mobility (rozprava)
 13.Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (rozprava)
 14.Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
 15.Boj proti antisemitizmu (rozprava)
 16.Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I (rozprava)
 17.Srí Lanka VSP+ (rozprava)
 18.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 *** - Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (rozprava)
 19.Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne) (rozprava)
 20.Digitalizácia európskeho priemyslu – Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (146 kb) Prezenčná listina (53 kb) 
 
Zápisnica (74 kb) Prezenčná listina (11 kb) 
 
Zápisnica (249 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia