Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Arbetsplan
 12.Det antagna beslutet om paketet för rörlighet (debatt)
 13.Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (debatt)
 14.Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (debatt)
 15.Bekämpning av antisemitism (debatt)
 16.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (debatt)
 17.GSP plus-förmåner för Sri Lanka (debatt)
 18.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 *** - Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (debatt)
 19.FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (debatt)
 20.Digitalisering av den europeiska industrin - Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (148 kb) Närvarolista (53 kb) 
 
Protokoll (72 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (242 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy