Indeks 
Zapisnik
PDF 242kWORD 73k
Srijeda, 31. svibnja 2017. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Sastav odbora
 6.Podnošenje dokumenata
 7.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 8.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 9.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Plan rada
 12.Odluka donesena o paketu mjera za mobilnost (rasprava)
 13.Novi Europski konsenzus o razvoju – naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost (rasprava)
 14.Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (rasprava)
 15.Borba protiv antisemitizma (rasprava)
 16.Uvođenje privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu ***I (rasprava)
 17.Šri Lanka OSP+ (rasprava)
 18.Višegodišnji okvir Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. *** - Višegodišnji okvir Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. (rasprava)
 19.Konferencija UN-a na visokoj razini za potporu provođenju održivoga razvojnoga cilja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima) (rasprava)
 20.Digitalizacija europske industrije - Internetska povezivost za rast, konkurentnost i koheziju: europsko gigabitno društvo i 5G (rasprava)
 21.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:10 h.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je izrazio svoju najjaču osudu nedavnih terorističkih napada koji su, nakon napada u Manchesteru 22. svibnja, pogodili Egipat, Irak i Afganistan, te iskazuje sućut Parlamenta obiteljima žrtava.

U Parlamentu je održana minuta šutnje u znak sjećanja na žrtve.

Predsjednik je prenio odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenje SAD-a iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama te je izjavio da će se konzultirati s predsjednikom Komisije Jean-Claudeom Junckerom i predsjednikom Vijeća Donaldom Tuskom o inicijativama za usvajanje.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Sastav Parlamenta

Nadležna tijela Republike Francuske priopćila su izbor Thierryja Cornilleta i Patricije LaLonde koji zamjenjuju Sylvie Goulard, odnosno Marielle De Sarnez, kao članovi parlamenta, s učinkom od 18. svibnja 2017.

Parlament je primio na znanje njihov izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Thierry Cornillet i Patricia Lalonde sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Sastav odbora

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika ALDE-a odobrava sljedeće odluke:

Odbor INTA: Patricia Lalonde

Odbor ECON: Thierry Cornillet


6. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta i postupaka prema kojima Komisija može od poduzeća i udruženja poduzeća zatražiti informacije u vezi s unutarnjim tržištem i povezanim područjima (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

JURI, ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br.648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2017 - Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 07/2017.-Odjeljak III - Komisija (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) Odborâ

- Izvješće o transparentnosti, odgovornosti i integritetu u institucijama EU-a (2015/2041(INI)) - AFCO - : Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Izvješće s preporukama Komisiji o zaštiti ranjivih odraslih osoba (2015/2085(INL)) - JURI - : Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET - DEVE - BUDG - : Eduard Kukan - : Doru-Claudian Frunzulică - : Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO - : Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH - : Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o uspostavi Višegodišnjeg okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE - : Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Izvješće o stanju ribljih stokova i socioekonomskom položaju sektora ribarstva na Sredozemlju (2016/2079(INI)) - PECH - : Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE - : Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Izvješće o digitalizaciji europske industrije (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE - : Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Izvješće o internetskoj povezivosti za rast, konkurentnost i koheziju: europsko gigabitno društvo i 5G (2016/2305(INI)) - ITRE - : Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA - : Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE - : Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO - : Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON - : Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Izvješće Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA - : Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu (2016/2266(IMM)) - JURI - : Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu kalijeva poliaspartata (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - : 17 srpanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s Odlukom (EU) 2015/1814 i radi uvrštavanja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina na popis (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - : 16 kolovoz 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE


8. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije i kojom se stavljaju izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 i (EZ) br. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18 svibanj 2017

upućeno nadležnom odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem načela i smjernica za dobru proizvođačku praksu u proizvodnji ispitivanih lijekova za humanu uporabu te utvrđivanjem aranžmana za inspekcije (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23 svibanj 2017

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 u pogledu sorti vinove loze i njihovih sinonima koji se mogu navesti na etiketi vina (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19 svibanj 2017

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1395/2014 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta i ribolov u industrijske svrhe u Sjevernome moru (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24 svibanj 2017

upućeno nadležnom odboru: PECH

Odluka Komisije o povlačenju sljedećih delegiranih akata:

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije C(2017)00393 od 2. veljače 2017. o prilagodbi Priloga III. Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Datum primitka: 29. svibnja 2017.

Upućeno nadležnom odboru: TRAN


9. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja na prvoj sjednici u studenom 2016. i prvoj sjednici u veljači 2017. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000031/2017) koje je postavila Linnéa Engström, u ime Odbora PECH, Komisiji: Konferencija UN-a na visokoj razini o potpori provedbi cilja održivog razvoja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Vijeću: Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku): Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda s druge plenarne sjednice u svibnju 2017. (PE 605.461/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Predsjednik je predložio, uz suglasnost klubova zastupnika, izmjenu izjave Komisije o Višegodišnjem okviru Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. (točka 27. konačnog prijedloga dnevnog reda) u Izjavu Komisije i Vijeća.

Parlament je pristao na taj prijedlog.

Četvrtak

Predsjednik je objavio da će se o izvješću Heidi Hautale o zahtjevu za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu (A8-0203/2017) glasovati sutra, 1. lipnja 2017., u vrijeme glasovanja.

Time je utvrđen plan rada.


12. Odluka donesena o paketu mjera za mobilnost (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka donesena o paketu mjera za mobilnost (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dali su izjavu.

Govorili su: Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Markus Pieper, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt i Maria Grapini.

Govorili su: Violeta Bulc i Maroš Šefčovič.

Rasprava je zaključena.


13. Novi Europski konsenzus o razvoju – naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Novi Europski konsenzus o razvoju – naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost (2017/2586(RSP))

Predsjednica je pojasnila razloge pristunosti Mattija Maasikasa (Estonija) kao predsjedatelja Vijeća, umjesto predstavnika trenutačnog malteškog predsjedništva.

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Neven Mimica (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Eleni Theocharous, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavla Maria Grapini, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje su podizanjem plave kartice postavili Charles Goerens i Paulo Rangel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos i Maria Grapini.

Govorili su: Neven Mimica i Matti Maasikas.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Zajedničkoj izjavi Vijeća i predstavnika vlada država članica koji se sastaju unutar Vijeća, Europskog parlamenta i Komisije o novom Europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, o Zajedničkoj izjavi Vijeća i predstavnika vlada država članica koji se sastaju unutar Vijeća, Europskog parlamenta i Komisije o novom Europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika od 1.6.2017..


14. Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000032/2017) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Vijeću: Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000033/2017) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000034/2017) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku): Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom obrazložio je pitanja.

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) odgovorio je na pitanje B8-0312/2017.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanja B8-0313/2017 i B8-0314/2017.

Govorili su: Joachim Zeller, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Eleni Theocharous, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică i Lefteris Christoforou.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Ana Gomes i Željana Zovko.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini i João Ferreira.

Govorili su: Věra Jourová i Matti Maasikas.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, o otpornosti kao strateškom prioritetu vanjskog djelovanja EU-a (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 1.6.2017..


15. Borba protiv antisemitizma (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Borba protiv antisemitizma (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Heinz K. Becker, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Steven Woolfe, nezavisni zastupnik, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga i Ulrike Trebesius.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou i Evelyne Gebhardt.

Govorili su: Věra Jourová i Matti Maasikas.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Roberta Metsola i Heinz K. Becker, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon i Viorica Dăncilă, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea i Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o suzbijanju antisemitizma (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck i Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken i Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o suzbijanju antisemitizma (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika od 1.6.2017..


16. Uvođenje privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa predstavio je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Czesław Adam Siekierski (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marita Ulvskog, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand i Joachim Schuster.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Bronis Ropė.

Govorili su: Cecilia Malmström i Jarosław Wałęsa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 1.6.2017..


17. Šri Lanka OSP+ (rasprava)

Izjava Komisije: Šri Lanka OSP+ (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Thomas Mann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovoril na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anne-Marie Mineur, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Bernd Lange.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sajjad Karim, Bronis Ropė i Georgios Epitideios.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.


18. Višegodišnji okvir Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. *** - Višegodišnji okvir Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o uspostavi Višegodišnjeg okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Izjave Vijeća i Komisije: Višegodišnji okvir Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar predstavila je preporuku.

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: József Nagy, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton i Milan Zver.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Věra Jourová, Matti Maasikas i Angelika Mlinar.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   József Nagy, Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post i Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angelika Mlinar i Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly i Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o višegodišnjem okviru Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 1.6.2017. i točka 7.8 zapisnika od 1.6.2017..


19. Konferencija UN-a na visokoj razini za potporu provođenju održivoga razvojnoga cilja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000031/2017) koje je postavila Linnéa Engström, u ime Odbora PECH, Komisiji: Konferencija UN-a na visokoj razini o potpori provedbi cilja održivog razvoja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström obrazložila je pitanje.

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Jarosław Wałęsa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Norica Nicolai, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen i José Inácio Faria.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorio je Karmenu Vella.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Alain Cadec, u ime Odbora PECH, o Konferenciji UN-a na visokoj razini o potpori provedbi cilja održivog razvoja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika od 1.6.2017..


20. Digitalizacija europske industrije - Internetska povezivost za rast, konkurentnost i koheziju: europsko gigabitno društvo i 5G (rasprava)

Izvješće o digitalizaciji europske industrije [2016/2271(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Izvješće o internetskoj povezivosti za rast, konkurentnost i koheziju: europsko gigabitno društvo i 5G [2016/2305(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer i Michał Boni predstavili su izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Marju Lauristin (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Antonio López-Istúriz White (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Nicola Danti (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Pavel Telička (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Kosma Złotowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Pavel Telička, o odvijanju sjednice, Angel Dzhambazki (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Silvia Costa (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Massimiliano Salini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Negrescu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cora van Nieuwenhuizen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri i Theodor Dumitru Stolojan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira i Csaba Sógor.

Govorili su: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer i Michał Boni.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 1.6.2017. i točka 7.3 zapisnika od 1.6.2017..


21. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson i Victor Negrescu.


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 605.461/OJJE).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:15 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti