Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел

2. Внесени документи

Внесени са следните документи от членове на ЕП: предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно донорството на органи (B8-0287/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно процента на жените в управителните съвети (B8-0288/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно финансирането на НПО (B8-0289/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Nuno Melo. Предложение за резолюция относно намаляване на популацията на дивите зайци (B8-0291/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Правна информация - Политика за поверителност